Studia Wyższa Szkoła Uczelnia Mińsk Mazowiecki

Studia Wyższa Szkoła Mińsk Mazowiecki to niepubliczna uczelnia, która mieści się w Józefowie, w województwie mazowieckim. Kształci ona studentów z całego świata, wierząc, że udostępnienie możliwości kształcenia osobom z różnych zakątków świata pozytywnie wpływa na rozwój nie tylko ich, ale również WSGE. Uczelnia ta od wielu lat prowadzi program Erasmus Plus, w ramach którego studenci mogą podjąć kształcenie m.in. w Hiszpanii, we Włoszech czy na Słowacji.

Studia 2023

W WSGE rozwijamy i doskonalimy nie tylko studentów z tytułem licencjata, ale spod naszych skrzydeł wychodzą także dobrze przygotowani do wykonywania pracy magistrowie. Aż 72 % absolwentów wskazuje, że wiedza zdobyta podczas nauki jest przydatna na rynku pracy.

Zajęcia prowadzone są w formie zajęć stacjonarnych. Odbywają się od poniedziałku do czwartku, lub w systemie niestacjonarnym, gdzie zajęcia odbywają się w piątki oraz soboty. Rerkrutuj na bezpieczeństwo wewnętrzne oraz zarządzanie. Każdy student w programie nauczania ma zawarte wykłady, ćwiczenia i konwersatoria, laboratoria komputerowe, warsztaty, gry decyzyjne i symulacyjne.